Welkom | Wolkom Welkom | Wolkom

Protestantse Gemeente Nes-Wierum.

De gemeente Nes-Wierum kent ongeveer 300 leden en beschikt over twee kerkgebouwen t.w. de Johannestsjerke in Nes en de Mariatsjerke in Wierum. Bij toerbeurt wordt er gekerkt in Nes en Wierum. De dorpen liggen op zo'n 2,5 km van elkaar.

Elts is fan herte útnoege om ús earetsjinsten by te wenjen.​
Een ieder is van harte uitgenodigd om onze erediensten bij te wonen.
 
Waadsicht | Wadzicht

Waadsicht | Wadzicht
 
Onze kerkgebouwen Onze kerkgebouwen
lees meer »
 
Wierum Wierum

In typysk terpdoarp | Een typisch terpdorp

mear ynformaasje

 
Nes (Noardeast-Fryslân) Nes (Noardeast-Fryslân)

In lân- en túnboudoarp | Een land- en tuinbouwdorp

mear ynformaasje