Erediensten Erediensten

Zondag 10 juli

Geen dienst, maar we zijn welkom in Engwierum
 

Zondag 17 juli

Johannestsjerke Nes

Heilig Avondmaal
09:30 uur: ds. B.G. Keizer, Oostrum
Dienstdoende ambtsdrager: Y-B. Eelkema-de Jong, LA. Kingma-Pot
Koster: J. Eelkema
Collecten: 1e avondmaalscollecte, 2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemen: B. v.d. Wagen-Bos
Afscheid kinderen van de kindernevendienst.
 

Zondag 24 juli

Geen dienst maar we zijn welkom in Holwerd


Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:        NL23RABO03461.06.796Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal (1)970

terug