Erediensten Erediensten


Wij hanteren een coronaprotocol.
 

Zondag 25 oktober

Mariatsjerke, Wierum
11.00 uur: ds. L. Adema, Metslawier
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten:1e diaconie
               2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemendienst: H. Meinsma-Vlasma
 

Zondag 1 november

Mariatsjerke, Wierum
09.30 uur: ds. J. G. Arensman, Drachten
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten: 1e kerk in actie
                2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemendienst: S. Schroor- Weidenaar
 

Woensdag 4 november

Mariatsjerke, Wierum
Dankstond
19.30 uur: ds. J. de Gier, Dokkum
Ouderling van dienst: L. Kingma- Post
Collecten: 1e dankstond
                2e  kerk
Organist: J. de Jong
Koster: nnb


Collecten kunt u ook overmaken op
Diaconie: NL33 RABO 03461.34.455
Kerk:       NL23 RABO 03461.06.796

Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug