Erediensten Erediensten

Zondag 26 maart
Mariatsjerke in Nes,

9:30 uur: mevr. M.E. Folbert - vd Heijden, Ternaard 
Dienstdoende ambtsdrager: Y. B. Eelkema – de Jong
Collecten: 1e diaconie 2e kerk
Orgelspel: J. de Jong
Koster: J. Visser
Bloemen: D. de Jong

Zondag 2 april
Geen dienst


Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:        NL23RABO03461.06.796Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal (1)970

terug