Erediensten Erediensten

Zondag 27 oktober

Mariatsjerke, Wierum
09.30 uur: ds. J. G. Arensman, Drachten
Collecten: 1e bloemen,2e kerk
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Kindernevendienst: Trientsje en Geethika
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemen: H. Meinsma- Vlasma
 

Zondag 3 november 

Johannestsjerke, Nes
11.00 uur: ds. H.F. de Vries, Ternaard
Collecten: 1e zending,2e kerk
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Organist: J. de Jong
Koster: J. van Dijk
Bloemen: S. Schroor- Weidenaar
 

Woensdag 6 november 

Mariatsjerke, Wierum
Dankstond
19.30 uur: ds. M.J. Koppe, Dokkum
Collecten: 1e project,2e kerk
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Organist: J. de Jong
Koster: T. de Beer


Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug