Erediensten Erediensten

Zondag 24 november

Mariatsjerke, Wierum
Einde kerkelijk jaar
09.30 uur: ds. B.G. Keizer, Oostrum
Collecten: 1e binnenlands diaconaat
                2e kerk
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Organist: J. de Jong
Koster: T. de Beer
Bloemen: A. Keegstra- Teitsma
 

Zondag 1 december 

Mariatsjerke, Wierum
1e Advent
11.00 uur: dhr. L. Blees, Wâlterswâld
Collecten: 1e diaconie
                2e kerk
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Kindernevendienst
Organist: J. de Jong
Koster: J. Visser
Bloemen: T. Meijer- Duinstra


Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug