Erediensten Erediensten


Kerkdiensten zijn weer fysiek mogelijk.
Wij hanteren hierbij wel een protocol welke u kunt downloaden: - Coronaprotocol 2020 -

 

Zondag 16 augustus

Mariatsjerke
11.00 uur: mw. M.E. Folbert- vd Heijden, Ternaard
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten:1e Kerk in Actie
               2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: nnb
Bloemendienst: D. de Jong
 

Zondag 23 augustus

Mariatsjerke
09.30 uur: ds. H. Vlasman, Readtsjerk
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten: 1e diaconie
               2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: nnb
Bloemendienst: G. Visser- Cuperus
 

Zondag 30 augustus

Mariatsjerke
11.00 uur: drs. T.R.A. Simonides, Burdaard
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten: 1e diaconie
                2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: nnb
Bloemendienst: H. Meinema- de Beer

Collecten kunt u ook overmaken op
Diaconie: NL33 RABO 03461.34.455
Kerk:       NL23 RABO 03461.06.796

Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug