Erediensten Erediensten

Zondag 2 oktober
Geen dienst, we zijn welkom in Ternaard

Zondag 9 oktober 
Johannestsjerke, Nes
Heilig Avondmaal


11.00 uur: ds. J.G. Arensman, Drachten
Dienstdoende ambtsdrager: L. Kingma – Post & W. Pauzenga
Collecten: 1e diaconie 2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: H. Eelkema
Bloemen:  A. Keegstra - Teitsma

Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:        NL23RABO03461.06.796Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal (1)970

terug