Erediensten Erediensten


Wij hanteren een coronaprotocol.
 

Zondag 6 september

Mariatsjerke, Wierum
Voorbereiding Heilig Avondmaal
09.30 uur: ds. J.P. Oosterhoff, Oosternijkerk
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten:1e Werelddiaconaat
               2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemendienst: R. Visser- Heeringa
 

Zondag 13 september

Mariatsjerke, Wierum
Heilig Avondmaal
11.00 uur: ds. H. F. de Vries, Ternaard
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten: 1e JOP
               2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemendienst: L. Kingma- Post
 

Snein 20 septimber

Mariatsjerke, Wierum
Tsjinst yn de Fryske taal
09.30 oere *): ds. B.G. Keizer, Eastrum
Alderling fan tsjinst: J. Sijtsma- Brouwer
Kollekten: 1e Tsjerke yn aksje (sinding)
                2e Tsjerke
Oargelist: J. de Jong
Blommentsjinst: R. Schroor- Wiersma
*) Yn de Geandewei stiet abusivelik 11:00 oere.

Collecten kunt u ook overmaken op
Diaconie: NL33 RABO 03461.34.455
Kerk:       NL23 RABO 03461.06.796

Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug