Erediensten Erediensten

Zondag 28 mei
Mariatsjerke in Wierum,

9:30 uur: mevrouw A. Plantinga, Ee
Dienstdoende ambtsdrager: L. Kingma-Post
Collecten: 1e zending 2e kerk
Orgelspel: J. de Jong
Koster: H. de Beer
Bloemen: H. Meinema

Zondag 4 juni
Johannestsjerke in Nes

11:00 uur: ds. W. Veltman, Ee.
Dienstdoende ambtsdrager: W. Pauzenga
Collecten: 1e diaconie 2e kerk
Orgelspel: J. de Jong
Koster: O. de Graaf
Bloemen: J. Sijtsma


Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:        NL23RABO03461.06.796Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal (1)970

terug