Erediensten Erediensten

Zondag 7 juli 

Mariatsjerke, Wierum
Heilig Avondmaal
11.00 uur: ds. H.F. de Vries, Ternaard
Collecten: 1e binnenlands diaconaat
                2e kerk
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post 
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemen: B. v.d. Wagen- Bos
 

Zondag 14 juli

Johannestsjerke, Nes
11.00 uur: ds. S. Boukes, Damwâld
Collecten: 1e diaconie
                2e kerk
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Organist: J. de Jong
Koster: O.K. de Graaf
Bloemen: H. Meinsma- Vlasma
 

Zondag 21 juli

Mariatsjerke, Wierum
09.30 uur: dhr. J. van der Meer, Oosternijkerk
Collecten: 1e diaconie
                2e kerk
Ouderling van dienst: T. Fokkinga- Swart
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemen: S. Schroor- Weidenaar


Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug