Erediensten Erediensten

Zondag 23 februari

Mariatsjerke, Wierum
11.00 uur: ds. H.F. de Vries, Ternaard
Collecten: 1e diaconie
                2e kerk
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Kindernevendienst olv Geethika en Jenny
Organist: J. de Jong
Koster: T.de Beer
Bloemen: R. Schroor- Wiersma

Zondag 1 maart

Johannestsjerke, Nes
09.30 uur: ds. C.W. Neef, Kollum
Collecten: 1e Werelddiaconaat
                2e kerk
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Organist: J. Koolstra
Koster: J. van Dijk
Bloemen: A. Sijtsma


Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug