Erediensten Erediensten

Zondag 19 juni

Johannestsjerke in Nes

09:30 uur: Speciale dienst met medewerking van gemeenteleden
Dienstdoende ambtsdrager: Y.B Eelkema – de Jong
Koster: B. Mollema
Collecten: 1e diaconie, 2e kerk
Organist: Johanna de Jong
Bloemen: R. Visser-Heeringa
 

Zondag 26 juni

Geen dienst
 

Zondag 3 juli

Mariatsjerke in Wierum, 

9.30 uur: dhr. J. van der Meer, Drachten, voorbereiding Heilig Avondmaal
Dienstdoende ambtsdrager: L.A. Kingma-Post
Koster: S. Teitsma
Collecten: 1e diaconie 2e kerk
Organist: J. Koolstra
Bloemen: H. Meinema-de Beer

Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:        NL23RABO03461.06.796Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal (1)970

terug