Erediensten Erediensten


Wij hanteren een coronaprotocol.
 

Zondag 22 november

Mariatsjerke, Wierum
Einde kerkelijk jaar
09.30 uur: ds. B.G. Keizer, Oostrum
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten: 1e Binnenlands pastoraat
                2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: B. Mollema
Bloemendienst: A. Keegstra- Teitsma
 

Zondag 29 november

Mariatsjerke, Wierum
1e Advent
09.30 uur: mw. A.C. Plantinga, Ee
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten: 1e kerk in actie
                2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: J. Visser
Bloemendienst: J. vd Zee- Sikkema


Collecten kunt u ook overmaken op
Diaconie: NL33 RABO 03461.34.455
Kerk:       NL23 RABO 03461.06.796

Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug