Informatie Informatie


Informatie uit onze Gemeente geplaatst in het Kerkblad Geandewei

Jaargang 27 - nummer 19
Jaargang 27 - nummer 18
Jaargang 27 - nummer 17
Jaargang 27 - nummer 16
Jaargang 27 - nummer 15
Jaargang 27 - nummer 14
Jaargang 27 - nummer 13
Jaargang 27 - nummer 12
Jaargang 27 - nummer 11
Jaargang 27 - nummer 10
Jaargang 27 - nummer 9
Jaargang 27 - nummer 8
Jaargang 27 - nummer 7
Jaargang 27 - nummer 6
Jaargang 27 - nummer 5
Jaargang 27 - nummer 4
Jaargang 27 - nummer 3

Jaargang 27 - nummer 2
Jaargang 27 - nummer 1
 

Gedachteniszondag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. We gedenken hun leven, hun liefde, hun vriendschap voor Gods aangezicht. In stilte gedenken we ook degenen die ons ontvallen zijn, wanneer en waar dan ook. Dit alles doen we in verbondenheid met elkaar als gemeente van Christus, in het vertrouwen dat hun namen geschreven staan in de palm van Gods hand. Tijdens de dienst hebben we hun namen genoemd en een kaars aangestoken, zo eren wij onze dierbaren, zo blijven ze bij ons. 


Overleden Kerkelijk jaar 2018-2019

Aaltje Visser- Duinstra, geboren op 05-03-1955, overleden op 13-12-2018
Lieuwe Hoekstra, geboren op 27-10-1956, overleden op 19-03-2019
Rients Visser, geboren op 28-01-1937, overleden op 01-05-2019
Maaike Smit- Koopmans, geboren op 26-09-1938, overleden op 25-06-2019
Riemeren de Pee, geboren op 23-10-1944, overleden op 04-07-2019
Ids de Beer, geboren op 02-02-1948, overleden op 23-08-2019
Rienkje Smidt- Werkhoven, geboren op 13-04-1946, overleden op 01-10-2019


Overleden Kerkelijk jaar 2017-2018 

Tineke Pauzenga- Vlasman, geboren op 9 mei 1943, overleden 3 december 2017
Idske Koopmans- Kooistra, geboren op 11 juni 1929, overleden 23 december 2017
Aant Mollema, geboren op 20 april 1929, overleden 14 januari 2018
Dirkje van der Zee- de Graaf, geboren op 7 augustus 1917, overleden 23 januari 2018
Sape Sjoerdsma, geboren op 23 juli 1943, overleden 20 februari 2018
Gerard de Graaf, geboren op 17 december 1980, overleden 9 maart 2018
Renske Eelkema- van Hijum, geboren op 2 januari 1926, overleden 14 maart 2018
Folkert van Dongera, geboren op 16 november 1929, overleden 9 november 2018.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
 

Ring gevonden
Onderstaande ring is gevonden in de Mariatsjerke.
Als het uw ring is , of u denkt te weten van wie zij is, neemt dan contact op met Lucian.
 
Bijbel cadeau
Nienke van Kuiken, wonend in Canada heeft ons de kerkbijbel van de diakonie van Wierum uit 1804 cadeau gedaan.

Nienke is familie van Joukje van Kuiken, vooral in Wierum bekend als Joukje- van- het -winkeltje. 

De bijbel is tijdelijk in bezit geweest van Jelle van Kuiken, geboren in 1902, oudste zoon van Jan Jelles van Kuiken uit Wierum. Later werd hij Hervormd predikant in Nederland en Canada.

Volgens mw. Van Kuiken was het altijd zijn wens de bijbel te laten terugkeren naar de kerk en gemeente waar hij behoort.
terug