Informatie Informatie


Informatie uit onze Gemeente geplaatst in het Kerkblad Geandewei

Jaargang 26 - nummer 21
Jaargang 26 - nummer 20
Jaargang 26 - nummer 19
Jaargang 26 - nummer 18
Jaargang 26 - nummer 17
Jaargang 26 - nummer 16
Jaargang 26 - nummer 15
Jaargang 26 - nummer 14
Jaargang 26 - nummer 13
Jaargang 26 - nummer 12
Jaargang 26 - nummer 11Overleden Kerkelijk jaar 2017-2018 

Tineke Pauzenga- Vlasman, geboren op 9 mei 1943, overleden 3 december 2017
Idske Koopmans- Kooistra, geboren op 11 juni 1929, overleden 23 december 2017
Aant Mollema, geboren op 20 april 1929, overleden 14 januari 2018
Dirkje van der Zee- de Graaf, geboren op 7 augustus 1917, overleden 23 januari 2018
Sape Sjoerdsma, geboren op 23 juli 1943, overleden 20 februari 2018
Gerard de Graaf, geboren op 17 december 1980, overleden 9 maart 2018
Renske Eelkema- van Hijum, geboren op 2 januari 1926, overleden 14 maart 2018
Folkert van Dongera, geboren op 16 november 1929, overleden 9 november 2018.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

 
Bijbel cadeau
Nienke van Kuiken, wonend in Canada heeft ons de kerkbijbel van de diakonie van Wierum uit 1804 cadeau gedaan.

Nienke is familie van Joukje van Kuiken, vooral in Wierum bekend als Joukje- van- het -winkeltje. 

De bijbel is tijdelijk in bezit geweest van Jelle van Kuiken, geboren in 1902, oudste zoon van Jan Jelles van Kuiken uit Wierum. Later werd hij Hervormd predikant in Nederland en Canada.

Volgens mw. Van Kuiken was het altijd zijn wens de bijbel te laten terugkeren naar de kerk en gemeente waar hij behoort.
terug