Informatie Informatie
Verschijningen Geandewei


Jaargang 27 - alle nummers


Informatie uit onze Gemeente geplaatst in het Kerkblad Geandewei

Jaargang 28 - nummer 23
Jaargang 28 - nummer 22
Jaargang 28 - nummer 21
Jaargang 28 - nummer 20
Jaargang 28 - nummer 19
Jaargang 28 - nummer 18
Jaargang 28 - nummer 17
Jaargang 28 - nummer 16
Jaargang 28 - nummer 15
Jaargang 28 - nummer 14
Jaargang 28 - nummer 13
Jaargang 28 - nummer 12
Jaargang 28 - nummer 11
Jaargang 28 - nummer 10
Jaargang 28 - nummer 9
Jaargang 28 - nummer 8
Jaargang 28 - nummer 7
Jaargang 28 - nummer 6
Jaargang 28 - nummer 5
Jaargang 28 - nummer 4
Jaargang 28 - nummer 3
Jaargang 28 - nummer 2
Jaargang 28 - nummer 1


Gedachteniszondag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. We gedenken hun leven, hun liefde, hun vriendschap voor Gods aangezicht. In stilte gedenken we ook degenen die ons ontvallen zijn, wanneer en waar dan ook. Dit alles doen we in verbondenheid met elkaar als gemeente van Christus, in het vertrouwen dat hun namen geschreven staan in de palm van Gods hand. Tijdens de dienst hebben we hun namen genoemd en een kaars aangestoken, zo eren wij onze dierbaren, zo blijven ze bij ons. 

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
Tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
Tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.Overleden Kerkelijk jaar 2021-2022

Hiltje Eelkema-Eelkema, overleden 22 november 2021 op de leeftijd van 78 jaar
Marijke Smit, overleden 30 december 2021 op de leeftijd van 77 jaar
Anneke Akkerman-Holwerda, overleden 7 mei 2022 op de leeftijd van 63 jaar

Overleden Kerkelijk jaar 2020-2021

Thomas van der Zee, geboren 14 maart 1944, overleden 21 januari 2021
Sjoukje Visser, geboren 7 okrober 1975, overleden 9 mei 2021
Jan Smit, geboren 18 maart 1936, overleden 17 juni 2021
Pieter Fedde van der Zee, geboren 27 juni 1970, overleden 10 juli 2021
Maaike van der Meulen, geboren 4 augustus 1934, overleden 8 november 2021

Overleden Kerkelijk jaar 2019-2020

Hilda Portier, geboren 29 april 1946, overleden 30 november 2019
Hiltje Monsma- Cuperus, geboren 5 november 1937, overleden 5 december 2019
Stijntje Hiemstra- Post, geboren 18 november 1922, overleden 17 december 2019
Jacob Fokker, geboren  18 maart 1944, overleden 5 maart 2020
Tetje van der Meulen- Miedema, geboren 17 januari 1930, overleden 8 april 2020
Einte Akkerman, geboren 15 juli 1954, overleden 31 mei 2020
Kornelis Sybren Visser, geboren 22 oktober 1948, overleden 13 juni 2020
Cor Meinema, geboren 24 juni 1964, overleden 14 juli 2020
Eelke Kooistra, geboren 3 juni 1942, overleden 30 juli 2020
Tjalling Kampstra, geboren 25 maart 1944, overleden 2 november 2020

Overleden Kerkelijk jaar 2018-2019

Aaltje Visser- Duinstra, geboren op 05-03-1955, overleden op 13-12-2018
Lieuwe Hoekstra, geboren op 27-10-1956, overleden op 19-03-2019
Rients Visser, geboren op 28-01-1937, overleden op 01-05-2019
Maaike Smit- Koopmans, geboren op 26-09-1938, overleden op 25-06-2019
Riemeren de Pee, geboren op 23-10-1944, overleden op 04-07-2019
Ids de Beer, geboren op 02-02-1948, overleden op 23-08-2019
Rienkje Smidt- Werkhoven, geboren op 13-04-1946, overleden op 01-10-2019

Overleden Kerkelijk jaar 2017-2018 

Tineke Pauzenga- Vlasman, geboren op 9 mei 1943, overleden 3 december 2017
Idske Koopmans- Kooistra, geboren op 11 juni 1929, overleden 23 december 2017
Aant Mollema, geboren op 20 april 1929, overleden 14 januari 2018
Dirkje van der Zee- de Graaf, geboren op 7 augustus 1917, overleden 23 januari 2018
Sape Sjoerdsma, geboren op 23 juli 1943, overleden 20 februari 2018
Gerard de Graaf, geboren op 17 december 1980, overleden 9 maart 2018
Renske Eelkema- van Hijum, geboren op 2 januari 1926, overleden 14 maart 2018
Folkert van Dongera, geboren op 16 november 1929, overleden 9 november 2018.


Bijbel cadeau

Nienke van Kuiken, wonend in Canada heeft ons de kerkbijbel van de diakonie van Wierum uit 1804 cadeau gedaan.

Nienke is familie van Joukje van Kuiken, vooral in Wierum bekend als Joukje- van- het -winkeltje. 

De bijbel is tijdelijk in bezit geweest van Jelle van Kuiken, geboren in 1902, oudste zoon van Jan Jelles van Kuiken uit Wierum. Later werd hij Hervormd predikant in Nederland en Canada.

Volgens mw. Van Kuiken was het altijd zijn wens de bijbel te laten terugkeren naar de kerk en gemeente waar hij behoort.

terug